Arafatsjaal Heavy Jeany

Arafatsjaal Blue Heaven

Arafatsjaal Blue Blue White

Arafatsjaal Heavy Dark Brown

Arafatsjaal Deeper Purple

Arafatsjaal Heavy Tux Black (weer beschikbaar)

Arafatsjaal Level43

Arafatsjaal Lila pause

Arafatsjaal Orange Sweety

Arafatsjaal Sandy

Arafatsjaal Woodgreen

Arafatsjaal Blue as the night

Arafatsjaal Heavy Tux White

Arafatsjaal black Mambo

Arafatsjaal Black Mambo

!