Arafatsjaal Blue XXL

NIEUW Arafatsjaal Darksea

Arafatsjaal Jeansblauw

Arafatsjaal Kersenrood XL

Arafatsjaal lightpurple XL

Arafatsjaal Light blue XL

Arafatsjaal Red the Wild XL

Arafatsjaal Redbull XL

Arafatsjaal Salty Caramel

Arafatsjaal Sweet Purple

Arafatsjaal very Deep Purple

!